Načrtovanje

 • Sestanek s potencialnimi strankami v naših prostorih (lahko tudi na objektu)
 • Ogled in izmera objekta oz. ogled arhitekturnega načrta pri novogradnjah
 • Izdelava idejnega načrta
 • Skupen pregled
 • 3D izris
 • Skupen pregled
 • Končni izris tlorisa in 3D pogledov

Izvedba

 • Pomoč pri izvedbi; glede na želje stranke lahko za izvedbo predlagam ali vključim izvajalce, s katerimi pogosto sodelujem.
 • Nadzor izvedbe
 • Pri stenskih dekoracijah običajno osnovo pobarvajo pleskarji, sama pa apliciram dekoracijo. Vedno uporabljam unikatne šablone, ki jih izdelam sama.
 • Pri dekoracijah na steklo izdelamo računalniško (vektorsko) sliko, po kateri sodelavec grafik izreže in montira folijo.